1. Plzeňský den imunoterapie v onkologii 3. 5. 2018


1. Plzeňský den imunoterapie v onkologii

dne 3. 5. 2018, přednáškový sál ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

Definitivní program:
8.30 – 9.00 příjezd účastníků, registrace
9.00 – 9.10 Úvodní slovo (MUDr. Václav Šimánek, PhD, ředitel FN v Plzni, Prof.MUDr.Jindřich Fínek,PhD.,MHA)

I. Blok: Diagnostika: 9.10 – 10.20,
Předsedající: Ryška A., Šťastný M.

1. Ryška A.: Prediktory imunoterapie z pohledu patologa(20 min)
2. Ferda J. a kol.: Odlišnost posuzování grafických nálezů u pacientů léčených imunoterapií – imunoRecist(20 min)
3. Šťastný M.: Co rozpoznávaji T-buňky na nádorech aneb proč mohou být více mutované nádory atraktivnější pro imunoterapii?(20 min)
4. /td>Diskuze(10 min)

Coffee break 10.20 – 10.50

II. Blok: Vývoj metody a klinické využití imunoterapie v praxi I.: 10.50 – 12.10
Předsedající: Fínek J., Krákorová G.

1. Kopecký J.: Imunoterapie v onkologii včera, dnes a zítra(20 min)
2. Fínek J.: Imunoterapie od Cooleyho k check point inhibitorům(20 min)
3. Krákorová G.: Imunoterapie u plicních nádorů – zkušenosti s nivolumabem(15 min)
4. Fínek J.: Pembrolizumab v 1. linii léčby NSCLC(10 min)
5. Diskuze(15 min)

Oběd 12.10 – 13.10

III.Blok: Klinické využití imunoterapie v praxi II.: 13.10 – 14.30
Předsedající: Svoboda T., Votavová M.

1. Vokurka S.: Hodnocení efektu pembrolizumabu z naší klinické studie u karcinomu žaludku(20 min)
2. Votavová M.: Imunoterapie MBL ve FN Plzeň(15 min)
3. Svoboda T.: Možnosti imunoterapie u nádorů oblasti hlavy a krku(15 min)
4. Fínek J., Skoupá J.: Komplexní pohled na biosimilars ze všech úhlů(15 min)
5. Diskuze(15 min)

Cca 14.30 Závěr a ukončení (Prof. MUDr. Fínek)